Dodano do koszyka

Infolinia:

+48 795 906 865

Twój koszyk:

0,00

0

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o szkoleniach BHP

Czy okresowe szkolenia BHP online są zgodne z prawem?

Tak. 

Przeprowadzenie szkolenia w tej formie jest zgodne z polskim prawem i respektowane przez instytucje nadzorujące pracodawców. Okresowe szkolenia BHP prowadzone przez internet są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki (zm. Dz.U.2007.196.1420) i stanowią formę tzw. samokształcenia kierowanego. Ta forma zakłada samodzielną pracę kursanta na podstawie materiałów otrzymanych od organizatora szkolenia, np. z wykorzystaniem internetu. 

Czy jest możliwość jednorazowego wykupienia szkoleń i udostępniania ich później?

Tak.

Pracodawca może nabyć w trakcie jednej transakcji większą ilość różnych szkoleń. Są one ważne przez 30 dni od momentu zakupu. Po zakupie pracodawca może utworzyć konta pracowników i przydzielić im określone szkolenia. Kod aktywacyjny wysyłany jest na maila podanego przy rejestracji konta pracownika i może być aktywowany w przeciągu 30 dni od jego otrzymania.

Czy otrzymam certyfikat ukończenia szkolenia?

Tak, po pozytywnym uzupełnieniu testu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat określony przepisami prawa pracy. Automatycznie generujemy zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP i wysyłamy go pocztą na adres pracodawcy. 

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

Zgodnie z polskimi przepisami szkolenie okresowe bhp ważne jest przez 5 lat dla:

  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • pracowników innych niż w punktach 1-4 jeśli nie są zatrudnieni na stanowisku robotniczym

Szkolenie okresowe bhp jest ważne przez 6 lat dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych

Czy szkolenia stanowiska robotniczego mogą być przeprowadzane on-line?

Nie, pracownik zatrudniony na takim stanowisku powinien zostać przeszkolony instruktażowo w przedsiębiorstwie, w którym pracuje.

W jaki sposób uzyskuje się dostęp do szkoleń BHP

Po złożeniu zamówienia przez organizatora szkolenia i potwierdzeniu dokonania płatności organizator otrzymuje możliwość zalogowania się do panelu pracodawcy i przydzielenia szkoleń pracownikom. Aby to zrobić należy podać adres mailowy, na który zostaną wysłane linki aktywujące dostęp do szkoleń dla pracowników. Po aktywacji konta pracownik ma 30 dni na uzupełnienie przypisanego mu szkolenia. 

Czy jest możliwość otrzymania faktury VAT na szkolenia?

Tak.

W celu otrzymania faktury VAT należy w momencie składania zamówienia wybrać odpowiednią opcję i wypełnić dane wymagane do wystawienia faktury VAT. 

Jak długo będę mieć dostęp do szkolenia BHP?

Od momentu aktywowania linku aktywacyjnego pracownik ma 30 dni na uzupełnienie szkolenia BHP. 

Jaki jest przebieg szkolenia online?

Po otrzymaniu linku aktywacyjnego kursant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, które zostały podzielone na moduły. Każdy moduł kończy się krótkim podsumowaniem, które systematyzuje wiedzę nabytą po lekturze części szkolenia. Po przeczytaniu wszystkich modułów należy wypełnić test, którego pozytywne rozwiązanie skutkuje uzyskaniem certyfikatu zakończenia szkolenia BHP.