banner

Ochrona słuchu w warsztatach i zakładach produkcyjnych sprawia, że można na ten cel wykorzystywać rozmaite rozwiązania. Generalnie dominują tu słuchawki oraz stopery. W obu przypadkach można znaleźć skuteczność i funkcjonalność. O ile stopery najczęściej mają zastosowanie jednorazowe, to słuchawki są powszechniejsze tam, gdzie wzrasta częstotliwość pojawiania się hałasu

Pracowników należy wyposażyć w rozmaitą odzież. Niezbędnie ważną jest szczególnie ta związana z zapewnieniem mu odpowiedniej ochrony. Można tu zauważyć ich znaczący podział oraz różne formy klasyfikacji. W efekcie znajdziemy tu między innymi ochronę głowy w postaci hełmów/kasków oraz czapek, ochrony kończyn dolnych (obuwie ochronne, nakolan

Praca na wysokości jest jedną z tych, które wymagają odpowiedniego zachowania, nastawienia oraz zabezpieczenia. Skutkiem upadku z wysokością w większości przypadków są bardzo poważne urazy. Często można ich uniknąć wyposażając osoby zatrudnione w sprzęt obejmujący specjalne hełmy, buty, okulary oraz rękawice. Zapewniają one zabezpieczenie przed uderzeniem, stab

Maszyny oraz sprzęty wykorzystywane w firmach oraz warsztatach lub na placu budowy mogą stać się niekiedy przyczyną urazów oraz wypadków. To sprawia, że należy zapewnić ich odpowiednią obsługę oraz odpowiednią odzież dla pracowników. Dotyczy to w dużej mierze obuwia, które powinno zapewniać stabilność a w pewnych zawodach również odporność

W zakładach związanych z przetwórstwem oraz obróbką materiałów jednym z bardziej wskazanych elementów wyposażenia są maski ochronne. Pojawiające się w czasie pracy pyły i zanieczyszczenia mogą uszkadzać narządy oddechowe, co może skutkować problemami zdrowotnymi a w konsekwencji przerwami w pracy. Generalnie można wyróżnić trzy kategorie ochro

Problemy firm oraz zakładów pracy dotyczą bardzo wielu kwestii. Można tu wymienić nie tylko konkurencyjność oraz kwestie techniczne. Jednocześnie jednak należy brać od uwagę niekiedy pomijane i ignorowane zagadnienie stresu. Ten ma na pracowników bardzo negatywne skutki mogące prowadzić nawet do problemów zdrowotnych. Tematyka ta jest jednak znana od dawna i mo�

Praca na wielu stanowiskach wiąże się z pewnym ryzykiem. Niekiedy jest ono duże, w innych przypadkach jest znacznie mniejsze. Zawsze jednak należy pamiętać, że istniejącego ryzyka nie powinno się ani lekceważyć, a już tym bardziej ignorować. Nawet w przypadku pracy biurowej obowiązują normy i zachowania oraz wymagania związane z zapewnieniem bezeceństwa dla pracownika oraz os&

Szybka pomoc w razie urazu lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu to najczęściej podstawa. W skrajnych sytuacjach liczą się minuty a nawet sekundy. To sprawia, że w miejscu pracy podstawą powinny być apteczki oraz osoby odpowiednio przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Dla wielu osób tematyka jest znana, jednak w sytuacji, kiedy należy takiej pomocy należy udzieli�

Copyright (c) www.i-szkoleniabhp.pl.